KategoriEnerji Dosyası

Enerji ile ilgili makaleler

TÜRKİYE’NİN YÜKSELEN DEĞERİ: BOR

T

‘’Ülkemiz dünya bor rezervlerinin %73’üne sahip dünya bor pazarının %59’una hâkim.’’ Ülkemizin mühim maden kaynaklarından bir tanesi olan bor, geçmişten günümüze kadar pek çok alanda kullanılmıştır. Değerli ve işlevi yüksek olan bor ülkemiz topraklarında verimli ve yaygın bir şekilde bulunmaktadır. Ülkemizde yaygın olarak bulunan en önemli bor minarelleri ise tinkal, kolemanit ve üleksittir...

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN’DAN YENİ PROJE: TÜRKİYE – NAHÇIVAN DOĞAL GAZ BORU HATTI

T

Uluslararası ilişkilerde önemli bir faktör olarak yer alan enerji, Türkiye ve Azerbaycan nezdinde de oldukça ehemmiyet arz etmektedir. Ülke ekonomilerinin gelişiminde enerji kaynaklarının payı, enerjiye olan talebin artışı ile paralel bir seviyede ilerlemektedir. Türkiye’nin enerji alanında belirlediği politikalar ve bu doğrultudaki atılımları bölgesel iş birliklerinde Türkiye’nin kritik bir...

TÜRKİYE – RUSYA ENERJİ İLİŞKİLERİNde TÜRK AKIMI

T

Türkiye – Rusya dostluğunun yeni sembolü olan Türk Akımı’nın küresel enerji pazarındaki dengeleri değiştirecek potansiyele sahip olması Türkiye’nin ve Rusya’nın siyasal ve ekonomik yönden kazanımlarının artacağına işarettir. Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’nun dış politikasında önemli bir unsur olan enerji, iki devlet arasındaki ilişkilerde de başat bir rol oynamıştır. Türkiye ve Rusya...

ENERJİ SEKTÖRÜNDE YENİ İKTİDARLARIN DOĞUŞU: TÜRKİYE – AZERBAYCAN ENERJİ İLİŞKİLERİ

E

“Her ülke layık olduğu hükümeti alır.“–Aristoteles Enerji kaynakları önemini koruyarak ve güçlendirerek geçmişten günümüze kadar varlığını devam ettirmiştir. Bilhassa Sanayi Devrimi ve ardından yaşanan gelişmeler birçok sektörde enerjiye olan gereksinimin ne denli ehemmiyet arz ettiğini kanıtlamıştır. Enerji kaynaklarına gereksinimin seneler içerisinde artması ile devletler iç...

Ece Kesici

Website

Merhaba! Hello! Здравствуйте!

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .