TÜRKİYE’NİN YÜKSELEN DEĞERİ: BOR

T

‘’Ülkemiz dünya bor rezervlerinin %73’üne sahip dünya bor pazarının %59’una hâkim.’’

Ülkemizin mühim maden kaynaklarından bir tanesi olan bor, geçmişten günümüze kadar pek çok alanda kullanılmıştır. Değerli ve işlevi yüksek olan bor ülkemiz topraklarında verimli ve yaygın bir şekilde bulunmaktadır. Ülkemizde yaygın olarak bulunan en önemli bor minarelleri ise tinkal, kolemanit ve üleksittir. Dünya bor rezervlerinin %73’üne sahip Türkiye’nin önemli ve verimli bor sahaları ise Eskişehir-Kırka, Kütahya-Emet, Bursa-Kestelek ve Balıkesir-Bigadiç’tir. Bor kimya, malzeme, tarım, inşaat, nükleer enerji, savunma sanayi, temizlik, sağlık gibi çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Borun birçok sektörde kullanılması bora duyulan ihtiyacı arttırmaktadır[1].

            Bor ürünlerinin kullanımı dünya genelinde 3.7 milyon tondur. Bora ve bor ürünlerine olan talebin artış göstermesi Türkiye’nin lehine gelişen bir durumdur. Bu bağlamda dünya bor rezervlerinin %73’üne sahip olan Türkiye bor ihracatında stratejik bir konumda bulunmaktadır. 3.3 milyar ton bor rezervini topraklarında bulunduran Türkiye 2019 yılında dünya bor talebinin yaklaşık %56’sını karşılamıştır.

            Türkiye’nin bor ihracatındaki konumu stratejik mahiyete sahip uluslararası ilişkilerin gerçekleşmesine vesile olmuştur. Bu doğrultuda Türkiye’de bor ve bor ürünlerinin üretilmesi, işletilmesi ve pazarlanması faaliyetlerini gerçekleştirme görevini yürüten[2] Eti Maden ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işbirliği doğrultusunda Türkiye’den enerji alanında dışa bağımlı olan Çin’e demiryolu ile ilk bor ihracatı gerçekleşmiştir. Çin pazarında etkin bir güç haline gelen Türkiye bölge genelinde de büyümeyi hedeflemektedir. Çin’in yanı sıra ABD, Rusya ve Hindistan’a da bor ihracatı gerçekleşmektedir[3].

            Stratejik yeraltı kaynaklarından biri olan borun kullanım yelpazesini genişletme doğrultusunda Eti Maden tarafından yürütülen AR-GE çalışmaları borun uzay ve hava araçları, nükleer uygulamalar, askeri araçlar, yakıtlar, elektronik ve iletişim sektörü, polimerik malzemeler, nanoteknolojiler, otomotiv ve enerji sektörü, metalürji ve inşaat gibi pek çok alanda kullanılmasını hedeflemektedir[4]. Borun kullanım yelpazesinin genişletilmesi üretimin artmasına ve ihracatın genişlemesine yardımcı olmaktadır.

            Bunların yanı sıra BORON temizlik ürününün Ar-Ge çalışmaları Eti Maden bünyesinde sürdürülmekte olup, Koronavirüs ile mücadele kapsamında üretilen BOREL el dezenfektanı da halkımızın kullanımına sunulmuştur[5].

            Bor madenlerinin potansiyellerinin geliştirilmesine ve borun kullanım alanının genişletilmesine yönelik çalışmalarına ağırlık veren Türkiye, dünya bor piyasasında etkin bir aktör olmayı hedeflemektedir.


[1] Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bor, https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-tabii-kaynaklar-bor, Erişim Tarihi: 20.03.2021.

[2] Eti Maden, Türkiye’de Bor, https://www.etimaden.gov.tr/turkiyede-bor#:~:text=T%C3%BCrkiye’nin%20Y%C3%BCkselen%20De%C4%9Feri%3A%20Bor,mineralleri%20Tinkal%20ve%20Kolemanit’tir., Erişim Tarihi: 20.03.2014.

[3] Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Borun Çin’e yolculuğu başladı, https://enerji.gov.tr/haber-detay?id=772, Erişim Tarihi: 20.03.2014.

[4] Eti Maden, Bor Minarelleri, https://www.etimaden.gov.tr/bor-mineralleri, Erişim Tarihi: 20.03.2021.

[5] Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı, Bor, https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-tabii-kaynaklar-bor, Erişim Tarihi: 20.03.2021.

Yazar Hakkında

Yorum Ekle

Ece Kesici

Website

Merhaba! Hello! Здравствуйте!

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .